ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

Σύμφωνα με την Ψηφιακή Ατζέντα για την Ευρώπη (2014-2020), η ενίσχυση του ψηφιακού γραμματισμού, των δεξιοτήτων και της ένταξης αποτελεί μία από τις κύριες προτεραιότητες, ενώ εξαιτίας της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, όλοι οι Ευρωπαίοι -και στην προκειμένη περίπτωση οι ηλικιωμένοι- το συντομότερο δυνατό. Από μία άλλη πτυχή του πλαισίου, η ενεργός γήρανση σημαίνει ότι οι ηλικιωμένοι ενεργοποιούνται για να είναι όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητοι και αυτόνομοι, συμμετέχοντας στην προσωπική, κοινωνική και οικονομική ζωή μαζί με τη δική τους συμβολή. Οι ψηφιακές δεξιότητες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο και η προώθηση των ενεργών ψηφιακών δεξιοτήτων “proADAS” προσανατολίζεται προς μια σωστή μεθοδολογία και τα επακόλουθα αποτελέσματα που ενεργοποιούν αυτές τις δεξιότητες και οδηγούν τους ηλικιωμένους στο να είναι ένα ζωντανό κομμάτι της κοινωνίας μας.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο proADAS στοχεύει:

  • Στην αντιμετώπιση του χάσματος μεταξύ της γήρανσης του πληθυσμού και της ψηφιακής παιδείας και την αντιμετώπιση της υψηλής αναγκαιότητας των ψηφιακών βασικών ικανοτήτων λόγω της αναλογίας ηλικιωμένων στην Ευρώπη, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ευθυγράμμιση των κοινωνικών προκλήσεων, των τεχνολογικών εξελίξεων και της οικονομικής ανάπτυξης.
  • Στην ενδυνάμωση και ενίσχυση των ενδιαφερομένων, των εμπειρογνωμόνων και των επαγγελματιών στους τομείς της εκπαίδευσης ενηλίκων και της διά βίου μάθησης, της ψηφιακής εκπαίδευσης και της προώθησης των ικανοτήτων ενεργού γήρανσης. Ενδυνάμωση των παρόχων σχετικής κατάρτισης εκπαιδευτών ενηλίκων και φροντιστών των ηλικιωμένων για την επιτυχή αντιμετώπιση της κατάρτισης των ηλικιωμένων και της σντιμετώπισης των περιστατικών.
  • Στο να καταστούν οι ψηφιακές ικανότητες πιο προσιτές στους ηλικιωμένους ηλικίας άνω των 60 ετών και να αυξηθεί η χρήση των ΤΠΕ σε όλα τα επίπεδα (οργανικές δραστηριότητες, κοινωνική συμμετοχή, μάθηση κ.λπ.)
  • Στο να ενισχυθούν οι ικανότητες και οι δεξιότητες των ηλικιωμένων -με την κοινωνική τους συμμετοχή και την ποιότητα ζωής- με τον σωστό τρόπο ώστε να συμπεριληφθούν θετικά στην κοινωνία και να αποφευχθεί η απομόνωσή τους όσον αφορά ειδικά τη διαφορά μεταξύ των φύλων και όσον αφορά την ψηφιακή τεχνολογία και τις εξελίξεις.
  • Στο σχεδιασμό και τη δημιουργία καινοτόμων μεθόδων και υποστηρικτικών πακέτων με ψηφιακά εργαλεία και ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους προς εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους
  • Στη δημιουργία μιας ρεαλιστικής μεθοδολογίας και ανάλογων προσεγγίσεων που συγκεντρώθηκαν σε ένα πρόγραμμα σπουδών προσαρμοσμένο στα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των ηλικιωμένων με εκπαιδευτικές πρακτικές και μαθησιακά υλικά που προκύπτουν από και προσαρμόζονται στην ποικιλία και την μεταβλητότητα της τρίτης ηλικίας.
  • Στην ενίσχυση της διεθνούς και ευρωπαϊκής διάστασης της ενεργού ψηφιακής γήρανσης, συνοδευόμενη από αντίκτυπο στους σχετικούς φορείς λήψης αποφάσεων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Το proADAS είναι ένα έργο του οποίου η διεθνική αναγκαιότητα αποδεικνύεται άκρως από την ίδια τη γήρανση του πολιτισμού. Η Ευρώπη έχει υψηλή παρουσία στις χώρες του κόσμου με το υψηλότερο ποσοστό στον πληθυσμό τρίτης ηλικίας.

Εταίροι του έργου

CSI LTD logo

Το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (Center for Social Innovation – CSI) είναι ένας οργανισμός έρευνας και ανάπτυξης που επικεντρώνεται στην προώθηση καινοτόμων κοινωνικών …

180301_COOP19_LOGO2

Η Diciannove società cooperative ιδρύθηκε το 2005 ως συνεργατική εταιρεία ΤΠΕ, επικεντρώνεται στην υποστήριξη οργανώσεων που δραστηριοποιούνται σε κοινωνικά θέματα και δραστηριοποιείται  …

Nieuw Logo

Το Erasmus University College Brussels (EhB) είναι ένα φλαμανδικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που βρίσκεται στις Βρυξέλλες. Προσφέρει προγράμματα Bachelor και Master σε 9 διαφορετικούς τομείς

Η E-Seniors είναι μη κερδοσκοπική μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία ιδρύθηκε το 2005 στο Παρίσι. Η E-Seniors στοχεύει …

Η Ξένιος Πόλις Πολιτισμός, Επιστήμη & Δράση είναι ένας μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός και ερευνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε στην Αθήνα …

 

euc-logo

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Κύπρου προσφέρει προγράμματα προπτυχιακού, μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου σε προγράμματα επιστημών …

AIE

Η Ευρωπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου (AIE) είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο που συγκροτήθηκε ως Κροατική ΜΚΟ και συμμετείχε σε 33 μέλη   …