O PROJEKTU

Prema Digitalnoj agendi za Europu (2014 – 2020) povećanje digitalne pismenosti, vještina i uključenosti jedan je od prioriteta Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora, svi Europljani – uključujući starije osobe – moraju postati e-građani što je prije moguće. S druge strane, aktivno starenje znači da se stariji građani aktiviraju kako bi bili što samostalniji, autonomniji, sudjelujući u osobnom, društvenom i ekonomskom životu; digitalne vještine igraju ključnu ulogu, a promocija Aktivnih digitalnih vještina „proADAS“ usmjerena je odgovarajućoj metodologiji i daljnjim rezultatima pokrećući ove vještine i vodeći starije da postanu živi dio našega društva.

CILJ PROJEKTA

Cilj projekta proADAS je:
  • smanjiti razliku između starijega stanovništva i digitalne pismenosti te se pozabaviti neophodnošću ključnih digitalnih kompetencija s obzirom na udio starijega stanovništva u Europi, u isto vrijeme pridonoseći u savezu društvenih izazova, tehnološkoga razvoja i gospodarskoga rasta
  • ojačati i učvrstiti sudionike, stručnjake i praktičare u poljima obrazovanja odraslih i cjeloživotnoga učenja, digitalnoga obrazovanja i promocije kompetencija aktivnoga starenja; osnažiti pružatelje stručnoga osposobljavanja, edukatore odraslih i njegovatelje starijih osoba da se uspješno suočavaju s obukom starijih i raznolikošću slučajeva
  • učiniti digitalne kompetencije pristupačnijima za građane preko 60 godina te povećati uporabu IKT-a na svim razinama (instrumentalne aktivnosti, društveno sudjelovanje, učenje itd.)
  • poboljšati kompetencije i vještine starijih – dakle njihovo društveno sudjelovanje i kvalitetu života – na odgovarajući način, tako da su pozitivno uključeni u društvo, sprečavajući njihovu izoliranost koja se pogotovo tiče razlike u spolu te u odnosu na digitalnu tehnologiju i razvoj
  • oblikovati i izraditi inovativne metode i pakete podrške s digitalnim alatima te otvorenim obrazovnim resursima prema potrebama predavača i osoba na obuci
  • izraditi stvarnu metodologiju i daljnje pristupe okupljene u kurikulum prilagođen obilježjima i potrebama starijih osoba, s obrazovnim praksama i materijalima za učenje koji proizlaze iz raznolikosti i promjenjivosti treće dobi, a i prilagođeni su njima
  • poboljšati međunarodnu i europsku dimenziju aktivnoga digitalnog starenja zajedno s utjecajem na donositelje važnih odluka u lokalnom, regionalnom, državnom i europskom okviru.
ProADAS je projekt čiju je transnacionalnu nužnost dokazala sama starija populacija; Europa je na visokome mjestu među zemljama svijeta s najvišim udjelom stanovništva treće životne dobi.

Partneri projekta

CSI LTD logo

Center for Social Innovation Ltd (CSI) / Centar za društvene inovacije istraživačka je i razvojna organizacija usmjerena prema poticanju društvenih inovacija …

180301_COOP19_LOGO2
Diciannove società cooperativa osnovana je 2005. godine kao IKT zadruga, posebnu pozornost posvećuje podršci organizacija aktivnih u društvenim pitanjima …
Nieuw Logo
Erasmus University College Brussels (EhB) flamansko je visoko učilište smješteno u Bruxellesu. Nudi preddiplomske i diplomske programe na 9 različitih studijskih …
E-Seniors je neprofitna nevladina organizacija osnovana 2005. godine u Parizu. E-Seniors ima za cilj borbu protiv e-isključenosti nudeći …
Xenios Polis. Culture, Science & Action (Kultura, znanost i djelovanje) neprofitna je obrazovna i istraživačka organizacija …
euc-logo
The European University of Cyprus (Europsko sveučilište na Cipru) nudi diplomske, postdiplomske i doktorske studijske programe iz zdravstvenih i humanističkih …

AIE

The Adriatic-Ionian Euroregion (AIE) / Jadransko-jonska euroregija europska je mreža utemeljena kao hrvatska nevladina organizacija za promicanje transnacionalne …