Καλωσορίσατε στο proADAS

Οι ηλικιωμένοι αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό και συνεχώς αυξανόμενο κομμάτι της ευρωπαϊκής κοινωνίας, της οικονομίας, του πολιτισμού και της ζωής μας και η «ενεργός γήρανση» ως όρος περιλαμβάνει το πλαίσιο στο οποίο οι ηλικιωμένοι βιώνουν μια καλύτερη γήρανση μέσω της ενίσχυσης της ποιότητας ζωής τους και της ανεξαρτησίας. Η προσθήκη της «ψηφιακότητας» στη διαδικασία της «ενεργού γήρανσης» σημαίνει ότι παρέχουμε στους ηλικιωμένους τις βασικές ικανότητες για να ανταποκριθούν στα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις του 21ου αιώνα και παράλληλα τους βοηθούμε να έρθουν πιο κοντά σε ένα μοντέλο μιας ολοκληρωμένης ζωής με  προοπτικές κοινωνικής πρόνοιας, κοινωνικής συμμετοχής, προσωπικής βελτίωσης, ανεξάρτητης διαβίωσης.Το πρόγραμμα proADAS βρίσκεται σε συμφωνία με την ανάπτυξη σχετικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων υψηλής ποιότητας, καθώς η εταιρική σχέση των συμμετεχόντων φορέων είναι προσανατολισμένη και δεσμευμένη στο να υλοποιήσει όλες αυτές τις ενέργειες/ δραστηριότητες που απαιτούνται για την υποστήριξη των ηλικιωμένων στην απόκτηση και καλλιέργεια στο καλύτερο επίπεδο βασικών δεξιοτήτων και βασικών ικανοτήτων, με ψηφιακό περιεχόμενο, προς την προσωπική ανάπτυξη, τη συμμετοχή των πολιτών και την επιτυχή κοινωνική ζωή.