ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

Σύμφωνα με την Ψηφιακή Ατζέντα για την Ευρώπη (2014-2020), η ενίσχυση του ψηφιακού γραμματισμού, των δεξιοτήτων και της ένταξης αποτελεί μία από τις κύριες προτεραιότητες, ενώ εξαιτίας της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, όλοι οι Ευρωπαίοι -και στην προκειμένη περίπτωση οι ηλικιωμένοι- το συντομότερο δυνατό. Από μία άλλη πτυχή του πλαισίου, η ενεργός γήρανση σημαίνει ότι οι ηλικιωμένοι ενεργοποιούνται για να είναι όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητοι και αυτόνομοι, συμμετέχοντας στην προσωπική, κοινωνική και οικονομική ζωή μαζί με τη δική τους συμβολή. Οι ψηφιακές δεξιότητες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο και η προώθηση των ενεργών ψηφιακών δεξιοτήτων “proADAS” προσανατολίζεται προς μια σωστή μεθοδολογία και τα επακόλουθα αποτελέσματα που ενεργοποιούν αυτές τις δεξιότητες και οδηγούν τους ηλικιωμένους στο να είναι ένα ζωντανό κομμάτι της κοινωνίας μας.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο proADAS στοχεύει:

Το proADAS είναι ένα έργο του οποίου η διεθνική αναγκαιότητα αποδεικνύεται άκρως από την ίδια τη γήρανση του πολιτισμού. Η Ευρώπη έχει υψηλή παρουσία στις χώρες του κόσμου με το υψηλότερο ποσοστό στον πληθυσμό τρίτης ηλικίας.

Εταίροι του έργου

CSI LTD logo

Το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (Center for Social Innovation – CSI) είναι ένας οργανισμός έρευνας και ανάπτυξης που επικεντρώνεται στην προώθηση καινοτόμων κοινωνικών …

180301_COOP19_LOGO2

Η Diciannove società cooperative ιδρύθηκε το 2005 ως συνεργατική εταιρεία ΤΠΕ, επικεντρώνεται στην υποστήριξη οργανώσεων που δραστηριοποιούνται σε κοινωνικά θέματα και δραστηριοποιείται  …

Nieuw Logo

Το Erasmus University College Brussels (EhB) είναι ένα φλαμανδικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που βρίσκεται στις Βρυξέλλες. Προσφέρει προγράμματα Bachelor και Master σε 9 διαφορετικούς τομείς

Η E-Seniors είναι μη κερδοσκοπική μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία ιδρύθηκε το 2005 στο Παρίσι. Η E-Seniors στοχεύει …

Η Ξένιος Πόλις Πολιτισμός, Επιστήμη & Δράση είναι ένας μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός και ερευνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε στην Αθήνα …

 

euc-logo

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Κύπρου προσφέρει προγράμματα προπτυχιακού, μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου σε προγράμματα επιστημών …

Η Ευρωπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου (AIE) είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο που συγκροτήθηκε ως Κροατική ΜΚΟ και συμμετείχε σε 33 μέλη   …