Ενότητα 3: Διατροφή

Last updated: March 18, 2020
Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started


Ενότητες

Επισκόπηση ενότητας

Η Ενότητα ‘Διατροφή’ αναφορά τις βασικές αρχές της διατροφής στους ηλικιωμένους, περιγράφει διατροφικές πρακτικές τόσο από άποψη κατηγοριών τροφίμων όσο και από άποψη περιεκτικότητας σε θρεπτικά συστατικά, ενώ παρουσιάζει και επιτρέπει τη σωστή δημιουργία ενός υγιεινού διατροφικού σχεδίου για ηλικιωμένα άτομα σε διάφορες κλινικές καταστάσεις.Module Content

Expand All
Free