Ενότητα 5: Καρδιαγγειακή Υγεία και Νόσος στους Ηλικιωμένους

Last updated: March 18, 2020
Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started


Ενότητες

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  • Ορισμός καρδιαγγειακής νόσου, τύπων και σημασίας της
  • Ορισμός παραγόντων κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο
  • Ορισμός προστατευτικών παραγόντων για καρδιαγγειακή νόσο
  • Επεξήγηση τρόπων μέτρησης κινδύνου – προσυμπτωματικού ελέγχου
  • Σύσταση τρόπων μείωσης ατομικού κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο


Module Content

Expand All
Free