AIE

The Adriatic-Ionian Euroregion (AIE) / Jadransko-jonska euroregija europska je mreža utemeljena kao hrvatska nevladina organizacija za promicanje transnacionalne suradnje među regijama i lokalnim vlastima, a sačinjavaju je 33 člana (regionalne i lokalne vlasti iz Italije, Grčke, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Albanije). AIE predstavlja model za prekograničnu suradnju koja ima za cilj promicanje koordiniranoga i integriranog razvoj među regijama. AIE podržava svoje članove, pogotovo one u procesu pristupanja EU-u, da stvore zajedničke inicijative, da pripreme regionalne sudionike kako bi bili kvalificirani u kohezijskoj politici te da se nose s financijskim instrumentima EU-a. Njezino je djelovanje usmjereno na nekoliko politika poput turizma i kulture, ribarstva, transporta i infrastrukture, okoliša, blagostanja, kao i zaposlenja te društvene uključenosti. Za ovu posebnu inicijativu Euroregija uključuje članove u svakoj zemlji.
Glavno iskustvo organizacije, s obzirom na ciljeve i sadržaj proADAS-a, AIE predstavlja: