Center for Social Innovation Ltd

Center for Social Innovation Ltd (CSI) / Centar za društvene inovacije istraživačka je i razvojna organizacija usmjerena prema poticanju društvenih inovacija koje mogu dovesti do pozitivne promjene u lokalnome, državnom, regionalnom i globalnom kontekstu. CSI blisko surađuje s vladama, agencijama lokalne uprave, neprofitnim agencijama, gospodarskim subjektima te obrazovnim ustanovama kako bi ukazala na društvene, ekonomske i kulturne izazove.
Identificiramo i upućujemo na sustavne izazove na osnovi istraživanja temeljenoga na dokazima, najsuvremenijega ispitivanja globalnih, državnih, regionalnih i lokalnih rješenja, razvijajući rješenja uzimajući u obzir lokalno okruženje, kulturnu dinamiku, izlaženje u susret potrebama sudionika, te implementirajući ta rješenja održavajući stalan nadzor kako bismo osigurali neprekidan sustav povratnih informacija te prilagodbe. Mehanizmi i procesi povratnih informacija koje rabimo daju nam sigurnost u održavanju kontakta s našim sudionicima te stalno ažuriraju naše prijedloge društvenih rješenja.
CSI tim sačinjavaju otvoreni, potpuno opremljeni istraživači, nastavnici, socijalni radnici, socijalni poduzetnici, voditelji projekata, predavači i razvojni programeri informacijske tehnologije. CSI obuhvaća sposobnost i kapacitet za identificiranje društvenih potreba, izradu i implementaciju prilagođenih inicijativa i projekata, osigurava održivi rast. Područja stručnosti su socijalna pravda, tržište rada, obrazovanje i e-učenje, socijalno poduzetništvo, upravljanje projektima, usluge evaluacije projekata, odobravanje proizvoda te obuka.