Diciannove

Diciannove società cooperativa osnovana je 2005. godine kao IKT zadruga, posebnu pozornost posvećuje podršci organizacija aktivnih u društvenim pitanjima, a djeluje većinom u sjevernoj Italiji nudeći rješenja zdravstvenim i socijalnim službama u trima regionalnim zdravstvenim odjelima te Ministarstvu obrazovanja.

Diciannove broji 9 pridruženih članova i široku mrežu suradnika. Članovi i suradnici imaju veliko iskustvo u posredovanju na društvenom i obrazovnom polju, s odraslima kao i s mladima, u različitim pitanjima poput međukulturne integracije, društvene uključenosti, ravnoteže profesionalnoga i privatnog života, primjene IKT alata na zdravlje, obrazovanje i socijalne politike.

Upravljanje projektima na lokalnoj, regionalnoj i europskoj razini dio je temeljnoga poslovanja, zajedno sa suradnjom s obrazovnim centrima i centrima za osposobljavanje kako bi pružili tečaj za razvoj i upravljanje europskim projektima.

Vizija zadruge Diciannove je odgovoriti na potrebe inovativnih IKT rješenja besplatnim softverom otvorenoga koda i društvenom svrhom.

Diciannove se nedavno razvila u raznim društvenim, savjetodavnim i upravljačkim aktivnostima. Sve su savjetodavne i upravljačke usluge certificirane ISO 9001:2008.

Diciannove je certificirao i Family Audit, talijanski standard u certificiranju za ravnotežu profesionalnoga i privatnog života u menadžmentu i pružanju usluga.

Misija Diciannovea je pružiti, rabeći većinom besplatan softver, dinamičan i fleksibilan pristup društvenim i IKT potrebama, visoko prilagođena web-rješenja, dinamične aplikacije, e-učenje, zajamčenu zaštitu podataka, standarde vrlo visoke kvalitete. Kako bi osigurala ostvarenje klijentovih ciljeva , Diciannove nudi obuku osoblju koje se treba služiti alatom; također pružajući pravne savjete s naglaskom na privatnosti i informacijskoj tehnologiji.

Diciannove je razvila usku suradnju s različitim savjetnicima poput psihologa, antropologa i socijalnih radnika koja obogaćuje njezine aktivnosti donoseći njihovo posebno stručno znanje u upravljanju projektima, mogućnostima financiranja fondovima EU-a, vođenju skupina, nadgledanju.

Diciannove redovito radi s društvenim zadrugama i nevladinim organizacijama i iskusna je u razvoju multinacionalnih projekata te u njihovu upravljanju u širokom rasponu pitanja vezanih za obrazovnu praksu, obuku u socijalnim i IKT pitanjima, pružanje njege te socijalne intervencije.

Dizajneri Diciannovea iskusni su u izradi softvera, razvoju, lokalizaciji i uporabi.

Tvrtka je i pružatelj besplatnoga prostora na internetskim stranicama, a upravlja svojom infrastrukturom utemeljenom na Linuxu.