E-Seniors

E-Seniors je neprofitna nevladina organizacija osnovana 2005. godine u Parizu. E-Seniors ima za cilj borbu protiv e-isključenosti nudeći IKT obuku starijim osobama (starijima od 55 godina). Glavni su joj ciljevi:
Od osnutka organizacija E-Seniors nudi IKT tečajeve starijim osobama na raznim javnim mjestima i stalno otvara nove tečajeve po cijeloj pariškoj regiji. Svojim djelovanjem za starije osobe i s njima E-Seniors također podiže razinu osviještenosti o važnosti IKT rješenja u svakodnevnome životu. Udruga također nudi interaktivne igre u rezidencijama za starije osobe, domovima umirovljenika i centrima za dnevnu skrb. E-Seniors je svjestan izazova s kojima se suočavaju i zdrave i uzdržavane starije osobe i uključen je u razvoj novih proizvoda i usluga kojima je cilj poticanje samostalnoga života i održavanje tjelesnoga i mentalnog zdravlja.