EUC

European University of Cyprus (Europsko sveučilište na Cipru) nudi diplomske, postdiplomske i doktorske studijske programe iz zdravstvenih i humanističkih znanosti, medicine i stomatologije, kao i prava. Kurikulum Medicinskoga fakulteta uključuje postdiplomski smjer gerontologije koji je usmjeren na pitanja seniorstva i menadžmenta, na suvremena pitanja vezana za upravljanje starijom dobi i njezinim komplikacijama, kao i na posljedice koje bi mogle proizaći iz bolesti u starijoj dobi te na teret koji bi nastao u obitelji. Starija se dob smatra zahtjevnim područjem djelovanja koje zahtijeva brigu i interes u sadašnjosti i budućnosti zahvaljujući činjenici da će 40 % ukupnoga stanovništva ostarjeti do 2030. godine.