Modul 1: Slabost

Last updated: April 16, 2020
Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started
Moduli

Uvod

Cilj je 1. modula osposobljavanje njegovatelja, obitelji i zdravstvenih djelatnika da prepoznaju slabost u starijih odraslih osoba te da se znaju ponašati u kontaktu s takvim starijim odraslim osobama.

Identificiranje slabosti je važno jer se može činiti da je starija osoba u dobrome stanju, ali njihovo stanje može vrlo brzo krenuti u vrlo negativnom smjeru zbog njihove slabosti. Važno je da osoba zna kako spriječiti slabost.

Nadalje, njegovatelji, obitelji i zdravstveni djelatnici moći će procijeniti tjelesnu, psihološku i društvenu dimenziju slabosti u starijih osoba pomoću multidisciplinarnih instrumenata za procjenu.

Naposljetku, modul ima za cilj osnaživanje zdravoga i produktivnoga starenja omogućujući aktivno sudjelovanje i potičući samostalnost i djelovanje. Djalatnici uče na koji način aktivno uključiti slabe starije osobe u IKT aktivnosti.


Ciljevi modula

Po završetku ovoga modula sudionici bi trebali moći:

  1. prepoznati potrebe i izazove starijih osoba s multidisciplinarnoga gledišta
  2. utvrditi uzroke i znakove slabosti u starijih osoba kako bi se uspostavila rana dijagnoza i prevencija
  3. procijeniti tjelesnu, psihološku i društvenu dimenziju slabosti u starijih osoba pomoću multidisciplinarnih instrumenata za procjenu
  4. primijeniti moderne tehnike učenja, istražiti ponudu u IKT alatima i uređajima kako bi obučili starije osobe, obiteljske njegovatelje i njihove zdravstvene djelatnike.


Module Content

Expand All
Free