Modul 2: Prevencija od padova

Last updated: April 16, 2020
Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started


Moduli

Očekivani rezultati

  • Ojačati i učvrstiti odgovarajuće institucije i centre, sudionike, stručnjake i djelatnike u poljima obrazivanja i poučavanja starijih, digitalnoga obrazovanja i promicanja kompetencija aktivnoga starenja; osnažiti odgovarajuće obučavatelje nastavnika odraslih i njegovatelja starijih osoba da se uspješno nose s obukom starijih na nizu različitih slučajeva i, konkretnije, s prevencijom od padova, sve korištenjem digitalnih vještina
  • Poboljšati kompetencije i vještine starijih – dakle, njihovu društvenu uključenost i kvalitetu života – na pravi način tako da su pozitivno uključeni u društvo sprečavajući njihovu izoliranost povezanu s problemima uzrokovanima padom
  • Ponuditi razumljive metode i pakete podrške s digitalnim alatima i otvorenim obrazovnim resursima obučavateljima (njegovateljima) i vježbenicima (starijima)
  • Stvoriti stvarnu metodologiju i pristupe okupljene u kurikulum prilagođen obilježjima i potrebama starijih osoba s obrazovnim praksama i materijalima za učenje koji proizlaze iz raznolikosti i promjenjivosti treće dobi te su prilagođeni njima


Free