Modul 3: Prehrana

Last updated: April 16, 2020
Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started


Moduli

Pregled Modula

Modul Prehrana odnosi se na osnovna načela prehrane starijih osoba kako bi opisao prehrambene navike u kategorijama hrane i u  sadržaju nutrijenata te kako bi predstavio i omogućio odgovarajuće kreiranje zdravoga dijetnog plana za starije pojedince s različitim kliničkim stanjima.Free