Modul 5: Kardinovaskularno zdravlje i bolesti u starijih osoba

Last updated: April 16, 2020
Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started


Moduli

Ciljevi učenja

  • Definirati kardiovaskularne bolesti, njihove vrste i značaj
  • Utvrditi rizične faktore za kardiovaskularne bolesti
  • Utvrditi zaštitne faktore za kardiovaskularne bolesti
  • Objasniti načine mjerenja individualnoga kardiovaskularnog rizika / ispitivanje za kardiovaskularnr bolesti
  • Preporučiti mjere za smanjenje kardiovaskularnoga rizika


Module Content

Expand All
Free