Dobrodošli u proADAS

Stariji građani predstavljaju važan i stalno rastući dio europskoga društva, naše ekonomije, kulture i naših života, a pojam ‘aktivno starenje’ podrazumijeva okvir u kojemu starije osobe kvalitetnije stare povećanjem kvalitete svojega života i samostalnosti; uključenjem ‘digitalnosti’ u ‘aktivno starenje’ pružamo im esencijalne vještine kako bi odgovarali značajkama i potrebama 21. stoljeća, a u isto vrijeme kako bismo im pomogli da se približe modelu upotpunjenoga života s perspektivom blagostanja, društvenim sudjelovanjem, osobnim napretkom, samostalnim življenjem. Projekt ProADAS u savezu je s razvojem važnih i visoko kvalitetnih vještina i kompetencija, budući da je partnerstvo uključenih tijela orijentirano i predano implementiranju svih radnji/aktivnosti potrebnih za podržavanje starijih u stjecanju i unapređenju osnovnih vještina i ključnih kompetencija do njihove najviše razine, obiju s digitalnim sadržajem, prema osobnom razvoju, građanskom sudjelovanju i uspješnom društvenom životu.