Xenios Polis

Xenios Polis

Xenios Polis. Culture, Science & Action (Kultura, znanost i djelovanje) neprofitna je obrazovna i istraživačka organizacija utemeljena u Ateni, na Atiki (u vremenu i na mjestu društvenih i globalnih promjena), a čiji su ciljevi briga za kulturu te znanstveno istraživanje kao i organiziranje kulturnih i obrazovnih programa te programa osposobljavanja i socijalne skrbi. Naglasak je primarno na pitanjima koja se odnose na informiranje, obuku i podršku posebih društvenih skupina – stalno ili povremeno karakteriziranima društveno osjetljivima i ranjivima (izbjeglice, imigranti, nezaposleni, stanovništvo s niskim primanjima, stariji građani, skupine izložene riziku isključivanja). Osoblje XPSCA-a obuhvaća akademske nastavnike, doktore znanosti, istraživače, nastavnike s velikim iskustvom, predavače odraslima, volontere, koji su aktivno angažirani u programima fokusiranima na skupine u nepovoljnome položaju te se njima i bave.
Kao dio društveno-političkoga, obrazovnog i inkluzijskog/integracijskog međudjelovanja, glavne su aktivnosti Xenios Polis:

a) društvena integracija, solidarnost, borba protiv rasizma/netolerancije/ negativne percepcije (prisutnima u slučajevima i povezanima s nacionalnim/rasnim podrijetlom, religijom, spolom, invaliditetom, dobi te s posebnim skupinama kao što su ljudi imigrantskoga podrijetla, mladi i djeca, vjerske i jezične manjine, starije osobe);

b) informiranje i obuka građana o ključnim društvenim pitanjima te preventivne strategije koje se tiču ranjivih osoba i pitanja zdravlja, rada, smještaja, inkluzije;

c) obuka s međukulturalnim sadržajem, posredovanje, prakse povezane s raznolikošću i nediskriminacijom za stručnjake, predavače i nastavnike;

d) izrada, razvoj i implementacija metoda i pristupa prilagođenima posebnim potrebama ranjivih skupina (npr. starijih osoba) uključujući promociju inovacije i funkcionalne integracije informacijskih i komunikacijskih tehnologija.