AIE

De Adriatisch-Ionische Euregio (AIE) is een Europees netwerk dat fungeert als een Kroatische ngo en waaraan 33 leden (regionale en lokale overheden uit Italië, Griekenland, Kroatië, Bosnië en Herzegovina, Montenegro en Albanië) hebben deelgenomen ter bevordering van de transnationale samenwerking tussen regio’s en lokale overheden. De AIE is een model voor grensoverschrijdende samenwerking gericht op de bevordering van gecoördineerde en geïntegreerde ontwikkeling tussen regio’s. AIE ondersteunt haar leden, met name de leden in het kader van het toetredingsproces tot de EU, bij het opzetten van gezamenlijke initiatieven en bij het voorbereiden van regionale belanghebbenden om zich te kwalificeren voor wat betreft het cohesiebeleid en om de financiële instrumenten van de EU aan te wenden.

De acties van de EU focussen zich op verschillende beleidsterreinen, zoals toerisme en cultuur, visserij, transport en infrastructuur, milieu, welzijn, werkgelegenheid en sociale integratie. Voor dit specifieke initiatief kan de Euregio haar leden in elk land bij dit specifieke initiatief betrekken. Aantal betaalde personeelsleden: 2, Aantal niet-betaalde personeelsleden: 4 vrijwilligers.

Belangrijkste ervaring van de organisatie en dankzij de proADAS-doelstellingen en content, heeft AIE: