Center for Social Innovation Ltd

Het Centre for Social Innovation (CSI) is een Onderzoeks- en Ontwikkelingsorganisatie, die zich richt op het bevorderen van sociale innovatie om zo een positieve verandering teweeg te brengen in de lokale, nationale, regionale en mondiale context. CSI werkt nauw samen met overheden, lokale administratieve instanties, non-profitorganisaties, commerciële entiteiten en onderwijsinstellingen om de sociale, economische en culturele uitdagingen aan te pakken.

Wij identificeren en pakken systemische uitdagingen aan door middel van bewezen en recent onderzoek van internationale, nationale, regionale en lokale oplossingen, het ontwikkelen van oplossingen waarbij we rekening houden met het lokale ecosysteem, de culturele dynamiek, het voorzien in de behoeften van belanghebbenden en het implementeren van deze oplossingen terwijl wij voortdurend waakzaam blijven om permanente feedback en aanpassingen te garanderen. Dankzij de feedbackmechanismen en -processen die we toepassen, kunnen wij in contact blijven met de belanghebbenden en kunnen wij onze sociale oplossingen voortdurend actualiseren.

Het CSI-team bestaat uit onbevooroordeelde, gedegen onderzoekers, pedagogen, maatschappelijk werkers, maatschappelijke ondernemers, projectmanagers, opleiders en informatietechnologieontwikkelaars. CSI heeft het vermogen en de capaciteit om sociale behoeften te identificeren, aangepaste initiatieven en projecten op te zetten en te implementeren en duurzame groei te bewerkstelligen. Onze expertise ligt op het gebied van de sociale rechtvaardigheid, de arbeidsmarkt, onderwijs en e-learning, sociaal ondernemerschap, projectmanagement, projectevaluatiediensten, productvalidatie en training.