E-Seniors

E-Seniors is een niet-gouvernementele organisatie zonder winstoogmerk die in 2005 in Parijs werd opgericht. E-Seniors wil e-uitsluiting tegengaan door ICT-opleidingen aan te bieden aan senioren (55-plussers). De belangrijkste doelstellingen zijn:

Sinds haar oprichting organiseert E-Seniors ICT-cursussen voor senioren op verschillende openbare plaatsen en biedt het voortdurend nieuwe cursussen aan in de hele Parijse regio. Door acties voor en met ouderen maakt E-Seniors de senioren ook bewust van het belang van ICT-oplossingen in het dagelijks leven. De organisatie biedt ook interactieve spelactiviteiten aan in bejaardentehuizen, rust- en verzorgingstehuizen en dagcentra.

E-Seniors is zich bewust van de uitdagingen waarmee zowel gezonde als afhankelijke senioren geconfronteerd worden en is betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten die zich richten op het stimuleren van zelfstandig wonen en het behouden van de lichamelijke en geestelijke gezondheid.