Erasmus University College Brussels (EhB)

De Erasmushogeschool Brussel (EhB) is een Vlaamse instelling voor hoger onderwijs gevestigd te Brussel. De instelling biedt bachelor- en masteropleidingen aan in 9 verschillende studierichtingen die door meer dan 5000 studenten worden gevolgd. De voertaal is Nederlands, maar er zijn ook Engelse modules beschikbaar voor inkomende studenten. Onderzoek is één van de kerntaken van de EhB. Multidisciplinair, praktijkgericht onderzoek wordt er uitgevoerd in expertisecentra. Brussels Integrated Care is een expertisecentrum voor onderzoek op het gebied van verpleeg- en verloskunde.

Het onderzoek is gericht op het vinden van antwoorden op actuele, sociale en economische behoeften of mogelijkheden uit het werkveld. Elk onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met relevante, professionele partners uit de desbetreffende sector. Bovendien kunnen de onderzoeksresultaten direct worden vertaald naar concrete toepassingen voor het werkveld. Naast de kruisbestuiving met het werkveld is ook de verwevenheid van onderwijs en onderzoek een belangrijk aandachtspunt.