Welkom bij proADAS

Senioren vormen een belangrijk en steeds groter deel van de Europese samenleving, onze economie, onze cultuur en ons leven. De term ‘Actief Ouder Worden’ staat voor het kader waarbinnen senioren door een verbeterde levenskwaliteit en sterkere onafhankelijkheid op een aangenamere manier kunnen verouderen. Door de ‘digitalisering’ toe te voegen aan het proces ‘Actief Ouder Worden’ verschaffen we hen de essentiële vaardigheden om te kunnen beantwoorden aan de eisen van de 21e eeuw en helpen we hen tegelijkertijd om zo dicht mogelijk bij een levensmodel te komen dat hen welzijnsperspectieven, sociale participatie, persoonlijke verbetering en zelfstandig leven biedt.

Het proADAS-project draagt bij aan de ontwikkeling van relevante, hoogwaardige vaardigheden en competenties, aangezien het partnerschap van de deelnemende instanties is gericht op het implementeren van alle acties en activiteiten die nodig zijn om senioren te ondersteunen bij het verwerven en zo goed mogelijk verbeteren van digitale basisvaardigheden en sleutelcompetenties ten behoeve van persoonlijke ontwikkeling, burgerparticipatie en een succesvol sociaal leven.