Module 1: Frailty

Last updated: May 12, 2020
Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started


Modules

Inleiding

Het doel van deze module 1 is dat verzorgers, families en gezondheidswerkers fragiliteit (frailty) bij ouderen kunnen herkennen en dat ze weten hoe te handelen als ze in contact komen met deze ouderen.

Het is belangrijk om frailty te identificeren, omdat ouderen in goede conditie kunnen lijken, maar deze conditie kan snel in een negatieve spiraal terecht komen omwille van deze frailty. Het is belangrijk dat personen weten hoe ze frailty kunnen voorkomen. 

Vervolgens zullen verzorgers, familieleden en gezondheidswerkers is staat zijn om de fysieke, psychologische en sociale dimensies van frailty te identificeren via multidisciplinaire assessment instrumenten.

Ten slotte richt de module zich naar het gezond en productief verouderen, door actieve participatie en ondersteuning van autonomie en functionaliteit. De professionals leren hoe ze op een actieve manier fragiele ouderen kunnen includeren in ICT activiteiten. 


Doelstellingen van de module:

Na het voltooien van deze module moeten de deelnemers in staat zijn om:

  1. De noden en uitdagingen van ouderen te herkennen, vanuit een multidisciplinair oogpunt;
  2. De oorzaken en signalen van frailty herkennen, met het oog op een snelle diagnose en preventie;
  3. De fysieke, psychologische en sociale dimensies van frailty bij ouderen meten via multidisciplinaire assessment instrumenten;
  4. Moderne leertechnieken toepassen, het actuele ICT aanbod verkennen om ouderen en hun netwerk te trainen.


Module Content

Expand All
Free