Module 2: Valpreventie

Last updated: May 12, 2020
Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started
Modules

Doelstellingen

  • Versterken en bekrachtigen van relevante instellingen en centra, belanghebbenden, experts en vakmensen op het gebied van seniorenonderwijs en -educatie, digitaal onderwijs en bevordering van competenties op het gebied van actief ouder worden;
  • Stelt betrokken opleidingsaanbieders van seniorenonderwijs en verzorgers van ouderen in staat om met succes de opleiding van senioren en meer concreet met valpreventie het hoofd te bieden, allemaal door de werving van digitale vaardigheden;
  • De competenties en vaardigheden van senioren – door middel van sociale participatie en kwaliteit van leven – op de juiste manier bevorderen zodat ze positief worden opgenomen in de samenleving en zo te voorkomen dat ze geïsoleerd raken door de problemen die worden veroorzaakt door valaccidenten;
  • Bied begrijpelijke methoden en ondersteunende pakketten met digitale tools en open leermiddelen voor trainers (verzorgers) en stagiaires (senioren) aan;
  • Vormt een onderbouwde methodologie en benadering die zijn verzameld in een curriculum. Dit is afgestemd op de kenmerken en behoeften van senioren in het onderwijs, alsook de leermaterialen. Deze zijn aangepast aan de verscheidenheid en variabiliteit van de derde leeftijd.


Module Content

Expand All
Free