Xenios Polis

Xenios Polis. Culture, Science & Action is een onderwijs- en onderzoeksorganisatie zonder winstoogmerk die gevestigd is in Athene, Attica (in een tijd en op een plaats die te kampen heeft met sociale en wereldwijde veranderingen).

De doelstellingen van de organisatie zijn culturele noden en het wetenschappelijk onderzoek, alsook het organiseren van programma’s op het gebied van cultuur, onderwijs, opleiding en sociaal welzijn. De nadruk ligt vooral op problemen m.b.t. de informatie van specifieke sociale groepen, opleiding en ondersteuning, zij het permanent of occasioneel gekarakteriseerd als sociaal gevoelig en kwetsbaar (vluchtelingen, immigranten, werklozen, mensen met een laag inkomen, ouderen, groepen die het risico op uitsluiting lopen). XPSCA-medewerkers zijn onder meer docenten, promovendi, onderzoekers, ervaren opleiders, andragogen, vrijwilligers, die actief betrokken zijn geweest bij programma’s gericht op en in de omgang met kansarme groepen.

Als onderdeel van sociaal-politieke, culturele, educatieve ontwikkelingen en ontwikkelingen op het gebied van inclusie/integratie zijn de belangrijkste activiteiten van Xenios Polis:

a) sociale integratie, solidariteit, racisme – intolerantie – bestrijden van negatieve percepties (in gevallen van en/of geassocieerd met nationale/raciale afkomst, religie, geslacht, handicap, leeftijd, en met specifieke groepen zoals mensen met een migrantenachtergrond, jongeren en kinderen, religieuze en taalminderheden, ouderen),

b) voorlichting en opleiding van burgers wat betreft cruciale maatschappelijke kwesties en preventiestrategieën voor kwetsbare personen en problemen op gebied van gezondheid, arbeid, huisvesting, inclusie

c) opleiding op gebied van interculturele kwesties, bemiddeling, praktijken op het gebied van diversiteit en non-discriminatie voor beroepsbeoefenaars, opleiders en opvoeders

d) het ontwerpen, ontwikkelen en toepassen van methoden en benaderingen die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van kwetsbare groepen (bv. senioren), met inbegrip van het bevorderen van innovatie en de functionele integratie van de informatie- en communicatietechnologieën.